Chemické kotvy 

 • FIS - Kartuše

  Injektážne systémy - sú riešením problémov ukotvenia vysokého zaťaženia do betónu, pórobetónu a tehlového muriva.  Ide o optimálne a bezpečné riešenie kotvenia ktoré možno kombinovať s  kotevnými svorníkmi, púzdrami  a vložkami s vnútorným závitom, sitkami do dutinového muriva a s mnohými ďalšími montážnymi nástrojmi a pomôckami, ktoré  zaisťujú rýchlu, spoľahlivú a ergonomickú montáž. Nespotrebované kartuše chemických mált je možné opäť použiť jednoduchou výmenou statického zmiešavača. Predlžovacia hadička slúži na správnu injektáž chemickej malty do hlbokých otvorov v súlade s certifikátom, plynule a bez bublín. Hadička sa jednoducho nasadí na statický zmiešavač.

 • Patrony

  Chemické patrony (ampule) - zabezpečujú bezpečné kotvenie v  betóne bez vytvárania napätia. Ampula obsahuje presnú dávku živice a vytvrdzovadla, ktoré sú potrebné na vlepenie kotevného svorníka. Vďaka tomu je systém chemických ampúl vhodný pre lepenie malého počtu kotevných svorníkov. Ampule je v záujme ich dlhšej životnosti vhodné uchovávať bez prístupu denného svetla pri izbovej teplote. Možné ich použiť v kombinácií s kotevnými svorníkmi alebo kotevnými puzdrami s vnútorným závitom v interiéri a exteriéri. V kombinácií so svorníkom pri osadzovaní dôjde k rozbitiu ampule a vďaka skosenému koncu svorníka sa dokonale premieša vytvrdzovadlo s živicou, čím sa naštartuje rýchla chemická reakcia vytvrdzovania. Sklenený obal sa rozomelie a stane sa z neho plnivo. 

 • Svorníky

  Kotevné svorníky -  v kombinácií s chemickou maltou alebo chemickou patronou prenášajú zaťaženie do kotevného podkladu a nevnášajú do neho napätie. Kotevný svorník sa kombinuje s rôznymi injektážnymi maltami (FIS SB, FIS EM Plus, FIS V, FIS VL, FIS P a FIS GREEN) alebo chemickými ampulami (RSB a RM II). RG M je vhodná pre kotvenie napr. oceľových konštrukcií, zábradlí, inzertných tabúľ a veľa ďalších a to v interiéri a exteriéri. V kombinácií s chemickou ampulou sa RG M osadzuje pomocou prípravku a vŕtacieho kladiva s rotáciou a príklepom. Pri osadzovaní dôjde k rozbitiu ampule a vďaka skosenému koncu svorníka sa dokonale premieša vytvrdzovadlo s živicou, čím sa naštartuje rýchla chemická reakcia vytvrdzovania. Sklenený obal sa rozomelie a stane sa z neho plnivo. Pre správny návrh a dokonalú montáž je nutné dodržať podmienky uvedené v schválení príslušné injektážnej malty alebo chemickej ampule.

 • Púzdra so závitom

  Púzdra so závitom -  v kombinácií s chemickou maltou alebo chemickou patronou prenášajú zaťaženie do kotevného podkladu a nevnášajú do neho napätie a vytvára demontovateľný kotevný bod. Je určený na upevňovanie do betónu, ktorý je možné kombinovať buď s chemickými ampulami RM II a RSB alebo s injektážnymi maltami FIS SB, FIS EM Plus, FIS V, FIS VL a FIS GREEN. Vnútorný metrický závit je vhodný pre štandardne dodávané tyče a skrutky s metrickým závitom a umožňuje spraviť demontáž kotevného bodu do roviny s povrchom kotevného podkladu, pričom kotevný bod je možné opäť použiť. RG M I je vtedy vhodné pre dočasná upevnenie v interiéri a exteriéri.

 • Vložky so závitom

  FIS E - závitové púzdro sa používa s chemickými injektážnymi maltami fischer FIS V, FIS VL, FIS P alebo FIS GREEN. Je vhodný do plného a dutinového muriva a do pórobetónu. Chemická malta puzdro zalepí v plnom murive a v pórobetóne, do dutinovom murive je nutné ho kombinovať so sitkom do dierovanej tehly. Vnútorný závit puzdra je vhodný pre štandardné tyče a skrutky s metrickým závitom a umožňuje demontáž kotevného bodu do roviny s povrchom kotevného podkladu. Kotevný bod môžete naviac opäť použiť. 

 • Sitká

  FIS H  - sitká sa v rôznych variantoch používajú pri kotvení do dutinového muriva s chemickými injektážnymi maltami. Sitko sa vloží do vyvŕtaného otvoru a odo dna sa vyplní chemickou maltou. Pri osadzovaní kotevného prvku sa chemická malta pretlačí štruktúrou sitka a vytvorí v dutinách tehly tvarový zámok, ktorý bezpečne a spoľahlivo prenáša zaťaženie do kotevného podkladu. Dlhšie sitká môžete použiť na premostenie nenosných vrstiev, napr. omietky.

 • Príslušenstvo