Stavebná chémia (peny, tmely) 

 • PU peny

  Prvotriedne 1- a 2-zložkové montážne peny s vynikajúcimi tepelno a zvukovo izolačnými vlastnosťami sú vhodné pre vyplňovanie a tepelnú izoláciu stavebných škár a dutín okolo okenných a dverových rámov, lepenie napr. okenných parapetov. Peny je možné presne dávkovať a aplikovať na požadované miesto, čo zabraňuje plytvaniu materiálom.

 • Lepidlá

  Lepiaca pišťolová pena na izolácie je určená na lepenie tuhých izolačných dosiek z EPS v rámci realizácie tepelnoizolačných kompozitných systémov.
  Zvláštne zloženie vedie k výššej priľnavosti a prídržnosti k povrchu stavebnej konštrukcie.
  Okrem lepenia izolácie na bežných miestach možno penou lepiť aj dosky na sokel alebo v pivničných priestoroch.
  Malá miera sekundárneho rozpínanie nedáva vzniknúť dutinám.

 • Tmely

  Akrylátové tmely sa vytvrdzujú pomaly odparovaním obsiahnutej vody, čo vedie ku zmršťovaniu. Akrylátové tmely majú dobrú priľnavosť ku nasiakavým, drsným povrchom, môžu sa pretierať, sú bez zápachu a majú pomerne malú prípustnú deformáciu - do 12,5 %.

 • Silikóny

  Silikónové tmely sa členia na skupinu s acetátovou väzbou a skupinu s neutrálnou chemickou väzbou. Oba typy vyzrievajú rýchlo pri styku s vzdušnou vlhkosťou prostredníctvom chemickej reakcie. Silikónové tmely majú vynikajúcu priľnavosť ku nenasiakavým hladkým povrchom. Silikóny s neutrálnou chemickou väzbou sa môžu používať na alkalické povrchy. Silikónové tmely však nie sú pretierateľné. Používajú sa na trvalé tesnenie škár s väčšou rozmerovou deformáciou.

 • Príslušenstvo